Narudžbenica usluga  

PIB:  
Matični Broj:
Firma:
Adresa:
Mesto:
Država:    
Lokacija
instalacije:
Kontakt osoba:
Kontakt e-mail:
Kontakt telefon:


Od preduzeća Halcom a.d. Beograd ( telefon: 011/30-32-432 ) naručujemo sledeće usluge:

1. Instalacija višekorisničke verzije (Corporate E-bank) na:
servera
klijentskih računara - radnih stanica
Udaljena instalacija - putem TeamViewer-a
Prenos podataka u novu bazu Hal E-Bank/Corporate
Licenca za korišćenje Hal E-Bank/Corporate
(uključuje godišnje održavanje za prvu godinu)
Godišnje održavanje

2. Instalacija jednokorisničke verzije (Personal E-bank) na:
radnih stanica

3. Ostale usluge:
Obuka za korišćenje Hal E-Bank (30 min - platni promet u zemlji)
Obuka za korišćenje Hal E-Bank (do 60 min - devizni platni promet)


Dodatne napomene:

Antibot pitanje: jedan plus jedan je