Status narud┼żbenice:             STATUS

Firma:

FIRMA

PIB:

PIB

MB:

MB

Adresa:

ADRESA

Mesto:

MESTO

  

  

Lokacija
instalacije:

LOKACIJA

Stavke:

STAVKE


Ukupno: SUMA EUR


Komentar:

  

  

Kontakt osoba:

KONTAKT OSOBA

Kontakt e-mail:

KONTAKT EMAIL

Kontakt telefon:

KONTAKT TELEFON